Naše cíle

 

  • aktivně přispívat k transparentnosti a zákonnosti podnikání v oboru
  • důsledně používat jen takové systémy a technologie, které mohou být pod účinnou kontrolou z hlediska dodržování zákonů a předpisů
  • nekompromisně vystupovat proti sebemenším pokusům o neférové postupy v sázení (ovlivňování, manipulace, korupce…)
  • zajišťovat členům asociace rovné podmínky pro podnikání
  • chránit trh (a veřejné zájmy) proti nekalým obchodním praktikám
  • spolupracovat se zákonodárnými sbory, správními institucemi a regulátory v zájmu vyváženého vztahu provozovatelů a státem/státní správou/občany/veřejností
  • rozvíjet kursové sázení jako atraktivní a respektovaný prvek životního stylu, ale také všeobecného vzdělání
  • vychovávat veřejnost k odpovědnému sázení (osvěta, mediální vztahy, zprostředkovávání zahraničních zkušeností, mezinárodní spolupráce, spolupráce s psychology, sociology a dalšími odborníky)