APKURS

Asociace provozovatelů kursového sázení (APKURS) sdružuje 3 největší společnosti, které se v České republice zabývají sportovním sázením. Jejími zakládajícími členy jsou Fortuna, Chance a Tipsport.

Hlavními cíli APKURS je přispívat k férovým postupům, transparentnosti a k dodržování zákonů. APKURS proto aktivně spolupracuje s ministerstvem financí, zákonodárným sbory, zástupci měst a obcí, stejně jako s dalšími asociacemi a zájmovými skupinami.

Dlouhodobým cílem APKURS je vyvážený vztah mezi provozovateli, regulátory, obcemi a veřejností.

Členové APKURS respektují a podporují rozumnou a odůvodněnou regulaci svého odvětví, zaměřenou zejména na zodpovědné hraní, zabránění přístupu nezletilých k sázení, průhlednost kapitálu a finančních toků a ochranu veřejného pořádku.

Firmy sdružené v APKURS reprezentují 92% podílu na trhu s kursovými sázkami. U internetové kursové sázky je to pak 98% trhu. 

Členy asociace jsou tyto společnosti:

CHANCE a.s.
FORTUNA GAME a.s.
Tipsport.net a.s.