APKURS členem Rady pro reklamu

01.07.2008

Asociace provozovatelů kursových sázek (APKURS) se stala členem Rady pro reklamu (RPR). V rámci svého členství v RPR se asociace bude podílet na aktualizaci Kodexu reklamy, především doplněním v kodexu dosud neobsažené části týkající se reklamy na sázkové hry.  Kodex reklamy je klíčovým dokumentem RPR a je formulován s cílem, aby reklama v České republice sloužila k informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení reklamy vyžadovaná občany České republiky. Cílem Kodexu je napomáhat tomu, aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto Kodexu respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou. Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni navazuje doplněním o etické zásady.  APKURS byla založena koncem ledna 2007 a sdružuje sázkové kanceláře Fortuna, Chance, Synot Tip a Tipsport. Asociace si mimo jiné klade za cíl přispívat k vytváření optimálního právního prostředí při provozování a rozvoji kursových sázek. V případě dotazů týkajících se asociace a její činnosti nás laskavě kontaktujte na telefonu 267 218 102. JUDr. Aleš Jankůvýkonný ředitel

Příloha: