APKURS zahajuje projekt na podporu odpovědného přístupu k životu

22.11.2007

Asociace provozovatelů kursových sázek spouští projekt zaměřený na podporu odpovědného přístupu dětí a mládeže k životu. Projekt s názvem V ničem nelítám bude zahájen v nejbližších dnech sestavením projektového realizačního týmu. Ve spolupráci s odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie, ale také ve spolupráci se zástupci Nadace Naše dítě se do konce roku se uskuteční ověřovací fáze (faktické vytvoření programu a realizace testovacího semináře v jedné vybrané škole) a fáze pilotního provozu (pilotní semináře v různých regionech). Pokud v těchto etapách získané poznatky prokáží očekávané přínosy a efektivitu programu, bude následovat třetí fáze, spočívající v realizaci ve větším počtu škol. APKURS se projektem V ničem nelítám hlásí ke krokům Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které vyplývají z dokumentu „Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005–2008“ a současně naplňuje jeden z cílů své existence, jímž je hledat vhodné a smysluplné cesty, jak ochránit mládež a další potenciálně ohrožené části veřejnosti před negativními vlivy, které mohou vyplývat z nezodpovědného přístupu ke kurzovým sázkám a tím i k sázení obecně. APKURS byla založena koncem ledna 2007 a sdružuje sázkové kanceláře Fortuna, Chance, Synot Tip a Tipsport. Asociace si mimo jiné klade za cíl přispívat k vytváření optimálního právního prostředí při provozování a rozvoji kursových sázek. V případě dotazů týkajících se asociace a její činnosti nás laskavě kontaktujte na telefonu 267 218 102.   JUDr. Aleš Janků výkonný ředitel Asociace provozovatelů kursových sázek (APKURS) // ' );
document.write( addy58245 );
document.write( '<\/a>' );
//\n
// ]]>